מסכת תענית - קובץ דיגיטלי

מכירת הקובץ הוא רק על זכות שימוש בקובץ איך שהוא, ללא פריצה, ולצורך עצמי בלבד. אסור להעבירם לאחרים, מותר להקרין בכיתה.  

מסכת תענית - קובץ דיגיטלי

40.00 ₪