מסכת שבת - פרק כב' - קובץ דיגיטלי

 מכירת הקובץ הוא רק על זכות שימוש בקובץ איך שהוא, ללא פריצה, ולצורך עצמי בלבד. אסור להעבירם לאחרים, מותר להקרין בכיתה.  

מסכת שבת - פרק כב' - קובץ דיגיטלי

20.00 ₪מחיר

    רכישה בטוחה