מסכת פסחים - קובץ דיגיטלי

 מכירת הקובץ הוא רק על זכות שימוש בקובץ איך שהוא, ללא פריצה, ולצורך עצמי בלבד. אסור להעבירם לאחרים, מותר להקרין בכיתה.  

מסכת פסחים - קובץ דיגיטלי

55.00 ₪